کلیدواژه: استانه گل احمدزی

پشت پرده کارزار حزب اسلامی برای بازنگشتن مهاجران افغان از پاکستان چیست؟

بعد از اینکه مقامات پاکستان خواستار خروج مهاجران افغان از کشورشان شدند سفارت افغانستان در پاکستان و مسؤولان نماینده‌گی سازمان ملل متحد، کارزاری را به هدف بازگشت مهاجران افغانستان از پاکستان راه‌اندازی کرده اند اما حزب اسلامی حکمتیار با بازگشت مهاجران به شیوه های مختلف مخالفت کرده است.