کلیدواژه: استاد حبیب الله حاصل

مهاجری از هند؛ گفتگو با پیر کشور موسیقی استاد حبیب حاصل

اختصاصی اطلس- عصر پاییز است، آفتاب نیمه جان مشهد خود را به آسمان رسانده و نسیم پاییزی تلاش می کند تا برگهای زرد را از درخت جدا کند و ما می رویم تا به استاد حبیب حاصل را از نزدیک ببینیم. به گزارش خبرگزاری اطلس، از کوچه های خواجه ربیع […]