کلیدواژه: اسامه مرسی

اسامه مرسی: منتظر بازگشت پدرم باشید

پدرم به خوبی می‌داند که ماموریتی را بر عهد دارد. این ماموریت راه دموکراسی است که ما در انقلاب ۲۵ جنوری در پیش گرفتیم. ما بار دیگر به این راه باز خواهیم گشت. رییس‌جمهور مرسی این را به خوبی می‌داند. لازم نیست درباره روحیه محمد مرسی نگران باشید.