کلیدواژه: از مهندس تا روزنامه رسان

از مهندس تا روزنامه‌رسان؛ قربانیان حمله انتحاری دهبوری کابل

حوالی ساعت ۶:۵۰ صبح بود که صدای مهیبی کابل را لرزاند. تمام کسانی که برای خرید مایحتاج روزانه در مغازه‌ای در شهرک امید سبز در غرب کابل تجمع کرده بودند، از مغازه بیرون دویدند و چشم‌ها را به هر طرف تیز کردند تا ببینند که انفجار کجا رخ داده است.