کلیدواژه: از مدینه تا مدینه

او می دوید و من می دویدم

شاعر «او می‌دوید و من می‌دویدم»؛ قنادی که نامش را پای روضه‌ها ثبت کرد

هرچند جودی در مرثیه‌سرایی شهره بود، اما خواص و فضلا به شعر او تمایلی نداشتند. غافل از اینکه آنچه جودی را ماندگار و عاقبتش را ختم به هیئات و ذکر امام حسین(ع) کرد، همین اشک‌هایی بود که از مرثیه‌هایش جاری می‌شد