کلیدواژه: ازمایش دندان

سوئدن سن پناهجویان را از طریق آزمایش بروی دندان ها و مفصل زانو مورد ارزیابی قرار می دهد

در پی هجوم صدها هزار پناهجو به کشورهای اروپایی، و ناتوانی این کشورها در اسکان پناهجویان، مقام های کشور سوئدن، اداره‌کُل طب عدلی این کشور را وظیفه داده بود تا بررسی کند، روش‌های ارزیابی سن پناهجویانی به کدام صورت انجام بپذیرد.