کلیدواژه: ازبک ها

دیپلومات: بازگشت حکمتیار شکاف های قومی را در افغانستان بیشتر خواهد کرد

بسم‌الله علیزاده کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی برای دیپلومات نوشت: واضح است که بازگشت حکمتیار در برهه‌ حساسی برای حکومت همزمان شده است. وزنه‌ سیاسی و قومی حکمتیار، به اضافه‌ اظهارات تکان‌دهنده و نفاق‌افگنانه‌اش، شکاف‌های قومی-سیاسی میان گروه‌های قومی را بیشتر می‌کند.