کلیدواژه: ازبکستان

اشرف غنی: شبکه های تروریستی فرامرزی تهدیدی بزرگ برای افغانستان و منطقه است

رئیس جمهور اشرف غنی که برای شرکت در نشست تاشکند به ازبکستان رفته است، گفت که شبکه های تروریستی فرامرزی تهدید بزرگ برای افغانستان و منطقه می باشند. این شبکه های تروریستی جغرافیا نمی شناسند و تروریستان سالانه از این طریق میلیاردها دالر بدست می آورند.

رئیس جمهور غنی وارد ازبکستان شد

اشرف غنی، رییس‌‌ جمهور، در رأس یک هیأت عالی‌رتبه‌ی دولتی به‌ منظور اشتراک در کنفرانس بین‌المللی تاشکند در مورد صلح، همکاری در بخش امنیتی و همکاری متقابل منطقوی ساعتی قبل وارد ازبکستان شد.