کلیدواژه: ازبکستان

برشنا: پرچوی برق کابل تا چند هفته دیگر حل می شود

مسئولان در شرکت برشنا می‌گویند که پرچوی برق کابل در حال‌حاضر به‌دلیل کمبود انرژی است که مهلت برق واردات تاجیکستان به افغانستان به پایان رسیده و این مشکل تا یک یا چند هفته‌ی دیگر حل خواهد شد.

انگلیس و ازبکستان در مورد انتقال اطلاعات در افغانستان همکاری می کند

سفیر انگلیس در تاشکند گفت: همکاری‌های نظامی با ازبکستان برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انگلیس برای کمک‌ به تاشکند و ادامه همکاری در زمینه ترانزیتی با این کشور در مورد افغانستان ارزش زیادی قائل است.

صدها تروریست از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و چچن در ولایات شمالی سکونت یافته اند

مقامات امنیتی در ولایت های شمالی کشور می گویند؛ صدها تروریست که با حلقات استخباراتی خارجی در ارتباط است در ولایت های شمالی مستقر شده اند، این مقامات اضافه می کند؛ این جنگجویان بیشتر تبعه کشورهای پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و چچن می باشد.