کلیدواژه: ازار جنسی

بر اساس یک تحقیق؛ ۱۶ درصد کودکان کار مورد آزار جنسی و ۴۳ درصد آنان مورد آزار جسمی قرار گرفته اند

بر اساس یک تحقیق توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد پیامدهای ناگوار کار شاقه اطفال، ۱۶ درصد کودکان کار، مورد آزار جنسی و ۴۳ درصد آنها مورد آزار و و اذیت و تماس های جسمی قرار گرفته اند.

تازیانه را فراموش مکن

شنیده شد که یکی از مسئولان عالی رتبه نظامی افغانستان مرتکب خلافی شده که من این تخطی را نزدیکی بیش از حد به زنان تعبیر می‌کنم. البته این تعبیر، برگرفته از جمله معروف نیچه است که گفت: «به سراغ زنان می‌روی؟ تازیانه را فراموش مکن»