کلیدواژه: ازار جنسی

تازیانه را فراموش مکن

شنیده شد که یکی از مسئولان عالی رتبه نظامی افغانستان مرتکب خلافی شده که من این تخطی را نزدیکی بیش از حد به زنان تعبیر می‌کنم. البته این تعبیر، برگرفته از جمله معروف نیچه است که گفت: «به سراغ زنان می‌روی؟ تازیانه را فراموش مکن»