کلیدواژه: ازاد شده

خانواده کانادایی آزاد شده از بند شبکه حقانی از ۵ سال اسارت شان چه گفتند؟

خانواده کانادایی رها شده از بند شبکه حقانی در پاکستان، پس از ورود به تورنتوی کانادا گفته است که یکی از کودکانش را حقانی کشته و برخانمش نیز تجاوز کرده اند. این خانواده پنج سال پیش توسط تروریست ها به اسارت گرفته شد.

زرداد فریادی به مکان نامعلومی انتقال داده شده است

زرداد فریادی یکی از فرماندهان مشهور حزب اسلامی که متهم به ارتکاب جرایم ضد بشری است، بعد از آزادی از زندانی در انگلستان، شب گذشته وارد کابل شد و هنگام ورود به میدان هوایی کابل از راه نامعلومی به مکانی دیگر انتقال داده شده است.