کلیدواژه: ازاد شده

زرداد فریادی به مکان نامعلومی انتقال داده شده است

زرداد فریادی یکی از فرماندهان مشهور حزب اسلامی که متهم به ارتکاب جرایم ضد بشری است، بعد از آزادی از زندانی در انگلستان، شب گذشته وارد کابل شد و هنگام ورود به میدان هوایی کابل از راه نامعلومی به مکانی دیگر انتقال داده شده است.