کلیدواژه: اریتره

سوئدن معتبرترین و افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت های جهان را داراست

در تازه‌ترین رده‌بندی منتشرشده توسط موسسه «Nomad Capitalist»، اعتبارسنجی پاسپورت کشورهای مختلف اعلام شد، در این رده بندی کشور سوئدن با کسب ۱۰۹ امتیاز در صدر معتبرترین پاسپورت های جهان و افغانستان با امکان سفر تنها به ۲۵ کشور دارای کمترین اعتبار اعلام شده است.