کلیدواژه: اریایی

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواستار عدم مداخله در امور این کمیسیون شدند

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی با نام “اولویت‌های کاری کمیسیون‌های انتخاباتی و آگاهی‌دهی نهادهای جامعه مدنی در روند نظارت از انتخابات” گفتند که به کسی اجازه دخالت در استقلالیت انتخابات را نمی دهند.