کلیدواژه: اریانا

مرکز خبرنگاران افغانستان: برخورد رئیس جمهور با تعدادی از خبرنگاران توهین آمیز و نگران کننده است

به دنبال پاسخ ندادن محمد اشرف غنی رئیس جمهور به پرسش‌های شماری از خبرنگاران داخلی، مرکز خبرنگاران افغانستان برخورد رئیس‌جمهوری کشور را با خبرنگاران رسانه‌های داخلی را غیر قابل قبول، توهین آمیز و به شدت نگران‌کننده خواند.