کلیدواژه: اریانا سعید

آفت ارتش

اگر متولد دهه شصت و یا بالاتر باشید، حتماً آخرین سال‌ها و ماه‌های دولت دکتر نجیب‌الله را به یاد دارید. یکی از شاخصه‌های مقاومت دولت دموکراتیک خلق افغانستان در برابر مجاهدین، ارتش منظم بود. پس از آن که ارتش سرخ از افغانستان خارج شد، ارتش اداره کابل، سه سال در برابر احزاب جهادی مقاومت کرد و نگذاشت که دولت از هم بپاشد.

سرزمین محرومیت و ماموریت

سرزمین ما سرزمین «محرومیت‌ها» و «مأموریت‌ها»ست. اصلا این «محرومیت» است که ما را مستعد انجام «مأموریت» می‌کند!