کلیدواژه: اریانا سعید

سرزمین محرومیت و ماموریت

سرزمین ما سرزمین «محرومیت‌ها» و «مأموریت‌ها»ست. اصلا این «محرومیت» است که ما را مستعد انجام «مأموریت» می‌کند!