کلیدواژه: ارگان

بریتانیا عملیات سری را بدون هماهنگی با ارگان های دولتی در افغانستان انجام می دهد

یک رسانه انگلیسی نوشته است بریتانیا به دلیل مبارزه با داعش و طالبان در افغانستان عملیات سری و ویژه ای بدون هماهنگی با دولت افغانستان انجام خواهد داد، دلیل اینکه جزئیات این عملیات با مقام های افغان در میان گذاشته نمی شود، عدم اعتماد به ارگان های دولتی افغانستان است.