کلیدواژه: ارگان های محلی

حکومت: امضاء های عطا محمد نور دیگر اعتبار ندارد

مقام های حکومت وحدت ملی می گویند: هیچ گونه مکتوب و پیشنهاد از ولایت بلخ که به امضای عطا محمد نور باشد منظور نمی شود و امضای آقای نور دیگر اعتبار ندارد و امتیازها و معاش کارمندان محلی بلخ هم اگر به امضای عطا محمد نور باشد از سوی حکومت اجرایی نمی شود.

حزب جمعیت در واکنش به اظهارات سخنگوی اداره ارگان های محلی:

جانب ما ارگ است نه ارگان های محلی/ آقای نور به کارش ادامه می دهد

بعد از اینکه اداره مستقل ارگان های محلی روز گذشته اعلام کرد که حکم رئیس جمهور در مورد برکناری آقای نور اجرا می شود، معاون سخنگوی حزب جمعیت در واکنش به آن گفت که جانب مقابل حزب جمعیت ارگ ریاست جمهوری است نه اداره مستقل ارگان های محلی.

والی جدید کابل مقرر شد

اداره مستقل ارگان های محلی محمد یعقوب حیدری را با پیشنهاد این اداره و منظوری رئیس جمهور غنی به حیث والی ولایت کابل تعیین کرد.