کلیدواژه: ارگان های امنیتی

رحمت الله نبیل: بهتر است اشرف غنی از مقامش کنار برود

در پی بحران پیاپی در کشور، بسیاری از مقامات بلندپایه از اشرف غنی رئیس جمهور انتقاد کرده اند، در تازه ترین مورد رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی گفته است برای خروج از بحران فعلی غنی باید دست از مداخله های بیجا بردارد و یا از مقامش کنار رود.