کلیدواژه: ارگ

نجیب الله احمدزی: اگر زیر فشار ارگ می رفتم از وظیفه ام برکنار نمی شدم

نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات که عصر روز گذشته توسط فرمان رئیس جمهور غنی، از وظیفه اش برکنار شد، می گوید که برکناری اش از ریاست این کمیسیون توطئه ی ارگ است. این در حالیست وی قبل از برکناری از مقامش معاون دوم را رئیس جمهور را متهم کرده بود که کمیشنران این کمیسیون را به تحریک علیه وی، ترغیب کرده است.

تلاش برای برکناری امپراتور شمال

گزارش هایی در دست است که نشان می دهد اشرف غنی تلاش می‌کند تا حمایت عبدالله را برای برکناری عطامحمد نور کسب کند و پس از برکناری نور یکی از افراد نزدیک به ریاست اجرایی و از حزب جمعیت  را در مقام ولایت بلخ برگزیند.

درخواست ارگ از پارلمان برای بررسی دوباره و تایید قانون ثبت احوال و نفوس

ارگ از مجلس نمایندگان خواست تا فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را دوباره مورد بررسی قرار دهد و تایید کند. مجلس نمایندگان حدود یک هفته قبل فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس رد کرده بود.

شرم‌ساری

موضوع و محتوای این یادداشت، مربوط دو روز پیش است اما از آنجا که دولت افغانستان هنوز بر اشتباه خود اصرار می‌ورزد و از مردم معذرت‌خواهی نمی‌کند، یادداشت حاضر تحریر یافت.

ارگ در تلاش محو کردن نقش جنرال دوستم در بین ترکتباران

بعد از وخامت رابطه بین جنرال دوستم معاون اول ریس جمهور با اشرف غنی، اکنون ارگ در تلاش است تا نقش دوستم در معادلات شمال به حداقل برساند. گفته می شود در دیدار چند روز پیش تعدادی از ترک تباران با رئیس جمهور در ارگ، آقای غنی قول داده است تا چند تن از آنها در مقام های بلند دولتی بگمارد.