کلیدواژه: ارغندی

قرارداد اجرایی برق وارداتی ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به امضا رسید

با وجود اعتراض‌های گسترده به تغییر مسیر پروژه برق وارداتی ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان، شرکت برشنا اعلام کرده است که قرار داد اجرایی این پروژه را از دشت الوان پل‌ خمری ــ ارغنده کابل به ارزش ۱۱۹ میلیون دالر امریکایی با شرکت موسوم به ( KPTL-RGM JV) به امضا رسانده است.