کلیدواژه: ارشاد احراری

رونمایی از نسل جدید مجریان افغانستانی در قم

کانون سینما تأتر مام میهن با همکاری موسسه پویانگار و کارگاه آموزشی فن بیان ، نخستین دوره آموزشی مجری گری و گویندگی را با مربیگری آقای ارشاد احراری از اساتید فن اجرا و صحنه در شهر قم برگزار می نماید.