کلیدواژه: ارز

بمب ساعتی اقتصاد افغانستان

خبرگزاری فرانسه در گزارشی به بررسی اوضاع اقتصادی افغانستان پرداخته و بازار ارز اسعار خارجی در کشور ا مورد بررسی قرار داده است