کلیدواژه: ارتش پاکستان

آمریکا به قول خود در افغانستان عمل نکرد

از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ بطور پی در پی مرزهای ما مورد حمله های توپخانه ای و راکتی پاکستان قرار گرفته است. در حالیکه هر دو قرارداد آمریکا صراحت دارد که در صورت تجاوز به حریم ما از ما دفاع شود.

سخنگوی ارتش پاکستان: با گروه های تروریستی ارتباط داریم

جنرال آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان تایید کرده که سازمان استخبارات پاکستان (آی.آس.آی) تماس‌هایی با گروه‌هایی تروریستی دارد، اما از آنها حمایت نمی‌کند. این اظهارات مقام پاکستانی بعد از آن مطرح می شود که جوزف دانفورد سازمان استخبارات پاکستان را متهم به ارتباط به گروه های تروریستی کرد.

دردسرهای «فیس بوک» برای ارتش پاکستان

ایجاد صفحه های جعلی به نام عالی ترین شخصیت های ارتش پاکستان و دستگاه اطلاعات و امنیت این کشور در شبکه مجازی ‘فیس بوک’، دردسرهایی را برای این نهادهای فوق العاده مهم و حساس در این کشور ایجاد کرده است.