کلیدواژه: ارتش ملی

در دیدار با غنی: وزیر دفاع استرالیا بر حمایتش از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد

ماریسه هاینه وزیر دفاع استرالیا در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور بر حمایتش از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد و گفت که کشورش در چوکات مأموریت حمایت قاطع، تا سال ۲۰۲۰ به کمک‌های مالی‌اش به منظور تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان، ادامه می‌دهد.