کلیدواژه: ارتش سرخ

آیا مقاومت افغان‌ها باعث فروپاشی شوروی شد؟

۲۹ سال پیش پس از خروج ارتش سرخ از افغانستان، همواره این سوال مطرح بوده که آیا مقاومت افغان‌ها شوروی را تجزیه کرد یا دلایل دیگری هم در فروپاشی نظام سوسیالیستی نقش داشت؟ برای رسیدن به این پاسخ، ادامه یادداشت را مطالعه کنید.