کلیدواژه: اذربایجان

جمهوری آذربایجان، نظامیان بیشتری به افغانستان اعزام می کند

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور در باکو گفته است که کشورش تصمیم دارد که تعداد نظامیان این کشور را در افغانستان افزایش دهد. در حال حاضر بیش از ۹۰ نظامی از جمهوری آذربایجان در افغانستان حضور دارد.

کنفرانس قلب آسیا با موضوع افغانستان در باکو آذربایجان برگزار شد

اعضای کنفرانس قلب آسیا موسوم به «قلب آسیا – روند استانبول» روز گذشته (جمعه) با موضوع افغانستان و به میزبانی آذربایجان با شرکت نمایندگان برخی کشورها به ریاست مشترک حکمت خلیل کرزی، معاون وزیر امورخارجه و کایا محمداف، رئیس اداره امنیت بین المللی وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد.