کلیدواژه: اذربایجان

کنفرانس قلب آسیا با موضوع افغانستان در باکو آذربایجان برگزار شد

اعضای کنفرانس قلب آسیا موسوم به «قلب آسیا – روند استانبول» روز گذشته (جمعه) با موضوع افغانستان و به میزبانی آذربایجان با شرکت نمایندگان برخی کشورها به ریاست مشترک حکمت خلیل کرزی، معاون وزیر امورخارجه و کایا محمداف، رئیس اداره امنیت بین المللی وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد.