کلیدواژه: ادوارد اسنودن

مخالفت کاخ سفید با درخواست عفو «اسنودن»

دولت آمریکا در پاسخ به درخواست همگانی از رییس جمهور این کشور برای عفو رسمی ادوارد اسنودن، این درخواست را رد کرد و اعلام نمود اسنودن باید به خاک آمریکا باز گردد و عواقب اقدام خود را پس دهد.