کلیدواژه: اداره

رئیس جمهور: سال آینده تهداب کمپلکس ادارات دولتی در دارالامان کابل گذاشته می شود

رئیس جمهور اشرف غنی در مورد انتقال ادارات دولتی از داخل شهر کابل به منطقه دارالامان می گوید که سال آینده تهداب کمپلکس ادارات دولتی در ساحه دارالامان کابل گذاشته خواهد شد و تغییرات اساسی در شهر کابل رونما خواهد شد.

نگرانی از واگذاری صلاحیت ها به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری

واگذاری صلاحیت‌های امور ذاتی و تشکیلاتی ادارات دولتی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری توسط فرمان رییس جمهور، انحصار قدرت و در تضاد با قانون پنداشته شده است اما کمیسیون اصلاحات اداری هدف از این اقدام را برداشتن ادارات موازی می‌داند.