کلیدواژه: اداره هرات

لوح سیاه به نشانه اعتراض به اداره های واحد دوم هرات تقدیم شد

معاون نهاد حمایت از خبرنگاران افغانستان در یک محفل که برای گرامیداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در هرات برگزار شده بود؛ از طرف این طرف این نهاد، لوح تقدیر سیاه را به نشانه اعتراض از کارکرد اداره‌های واحد دوم هرات که با رسانه‌ها همکاری ندارند به اداره اطلاعات و فرهنگ تقدیم کرد.