کلیدواژه: اداره امور

ثواب الدین مخکش، امرالله صالح را متهم به دامن زدن به مسایل قومی می کند

دو روز پس از جنجالی شدن افشای طرح راهنمای قوم‌گرایانه‌یی که در یک کانال تلگرام مربوط به کارمندان اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری از سوی یکی از کارمندن این اداره بارگذاری شده بود، ثواب‌الدین مخکش به این موضوع واکنش نشان دادند.

استعفای ثواب الدین مخکش از اداره امور در پی افشای یک فایل قوم گرایانه در کانال تلگرامی

مسئولان در اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری می‌گویند که پس از نشر اشتباهی یک فایل در صفحه‌ی تلگرام ادراه امور توسط ثواب‌‎الدین مخکش معاون ریاست نظارت و ارزیابی عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اقای مخکش از وظیفه‌اش استعفا کرده است.

درز یک فایل از یک گروه تلگرامی افشا شد/ حذف کارمندان غیر پشتون از ادارات نزدیک به ارگ

فایل درز کرده از یک کانال تلگرامی که اکثراً کارمندان نهادهای ریاست‌جمهوری، به‌خصوص کارمندان «ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری» در آن عضو هستند، نشان می دهد که دست هایی به طور نامحسوس در تلاش برای حذف کارمندان غیر پشتون است و کارمندان دیگر با قومیت های مختلف به صورت نمادین در اداره های مهم نزدیک به ارگ فعالیت داشته باشد.

سخنگوی رئیس جمهور به عنوان معاون در اداره امور و معاونش به عنوان مستشار سفارت افغانستان در امریکا مقرر شد

محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری به عنوان معاون انسجان امور دولت در ریاست عمومی اداره امور تقرر حاصل کرد همچنان سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور به حیث مستشار سفارت افغانستان درامریکا مقرر شد.

«اداره امور» زیر ذره بین مجلس

برخی از نمایندگان مجلس در جلسه امروز شنبه پارلمان اداره امور را به فساد گسترده متهم کردند و خواستار بررسی عملکردهای آن شدند.