کلیدواژه: اداره

نگرانی از واگذاری صلاحیت ها به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری

واگذاری صلاحیت‌های امور ذاتی و تشکیلاتی ادارات دولتی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری توسط فرمان رییس جمهور، انحصار قدرت و در تضاد با قانون پنداشته شده است اما کمیسیون اصلاحات اداری هدف از این اقدام را برداشتن ادارات موازی می‌داند.