کلیدواژه: ادارات دولتی

ساعات کاری ادارات و سازمان های دولتی کاهش یافت

امروز دوشنبه به مناسبت اولین روز ماه مبارک رمضان ادارات دولتی و غیر دولتی در کشور به حالت تعطیل درآمد و وزارت کار و امور اجتماعی مانند سال های گذشته ساعات کاری کارکنان ادارات دولتی را کاهش داد.