کلیدواژه: اخراج

معاون رئیس۱ پوهنتون امریکا به سبب دروغگویی وظیفه‌اش را از دست داد

به گزارش خبرگزاری اطلس, سرگیو گارسیا معاون پوهنتون دولتی طب نیویارک بعد از آن از وظیفه استعفا داد که یک روزنامه بیانات او را در مورد یک انفجار در افغانستان و هم‌چنان ادعای او را که گویا از سوی وزیر خارجه سابق امریکا کالین پاول به وظیفه استخدام شده‌است، به سؤال رو‌به‌رو نمود.

اخراج ۵۰ پناهجوی افغانستانی از آلمان

حکومت فدرال، این هواپیما روز سه شنبه فرودگان فرانکفورت آلمان را به مقصد فرودگاه بین المللی حامدکرزی در کابل ترک می کند و چهار شنبه پناه جویان افغان در کابل حضور خواهند داشت.

ترکیه ۳۲۴ پناهجوی افغان را اخراج کرد

در پی اخراج ها و دستگیری های اخیر مهاجرین افغان در ترکیه، این کشور یک گروه دیگر از پناهجویان افغان را از منطقه ازمیر با هواپیمای چاتر به افغانستان اخراج کردند.

در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۶۰ مهاجر افغان از آمریکا اخراج شده است

یک سازمان غیر دولتی که تعداد مهاجران اخراج شده از آمریکا ثبت می کند، گفته است که در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی حدود ۶۲ مهاجر افغان از آمریکا اخراج شده است. این سازمان می گوید که روند اخراج پناهجویان از ایالات متحده روند افزایشی داشته است.