کلیدواژه: اخراج

در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۶۰ مهاجر افغان از آمریکا اخراج شده است

یک سازمان غیر دولتی که تعداد مهاجران اخراج شده از آمریکا ثبت می کند، گفته است که در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی حدود ۶۲ مهاجر افغان از آمریکا اخراج شده است. این سازمان می گوید که روند اخراج پناهجویان از ایالات متحده روند افزایشی داشته است.

گزارش عفو بین الملل با عنوان “بازگشت اجباری به سمت ناامنی” از وضعیت پناهجویان اخراجی افغان

سازمان عفو بین الملل در گزارشی با عنوان “بازگشت اجباری به سمت ناامنی” نسبت به اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی واکنش نشان داده است و می گوید بسیاری از افرادی که از کشورهای اروپایی اخراج می شوند، جانشان در افغانستان با خطر مرگ روبرو است.

لوموند: تهدید مرگ در انتظار پناهجویان افغان که به اجبار به کشورشان بازگردانده می شود

بعد از اینکه چندین نهاد حقوق بشری از اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی انتقاد کرده یک نشریه فرانسوی ضمن بازتاب بیانیه سازمان عفو بین الملل نوشته است که بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان، باعث می شود آنها با خطر مرگ روبرو شوند.

عفو بین الملل: بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از اروپا نقض آشکار قوانین بین المللی است

سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه بازگرداندن «اجباری» پناهجویان افغان از اروپا را محکوم کرد. این سازمان بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی را نقض آشکار قوانین بین المللی در مورد مهاجران می داند.