کلیدواژه: اختلال ژنتیکی

دختر ترسناک ازدواج کرد

دختر جوانی که سالها پیش به خاطر چهره عجیبش در کتاب گینس رکورد به ثبت رسانده بود، اکنون ازدواج کرد.