کلیدواژه: اختلاف انگیز

رئیس کمیته مصئونیت خبرنگاران: اخبار و گزارش های بی بی سی در افغانستان اختلاف افکنانه است

نجیب الله شریفی رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران، با استناد به اخبار و گزارش های «بی بی سی» در باره حوادث کشور، آن را اختلاف برانگیز دانست و گفت که اجازه نخواهد داد تا این رسانه به روند تفرقه افکنانه خود ادامه دهد.