کلیدواژه: اختطاف

اعتراض صرافان، سرای شاهزاده را بست

شماری از صرافان سرای شهزاده‌ای شهر کابل، در پیوند به سرقت پول‌های چند صراف در منطقه سروبی شاهراه کابل – جلال‌آباد دست به اعتراض زده، خواستار مجازات سارقان شدند.

ازدواج مرد پنجاه ساله با دختر شش ساله

مردکهن سال که به اتهام اختطاف و همبسترى با یک دختر شش ساله در نظارت پولیس ولایت غور بسرمی برد مدعى است که این دختر ازسوى فامیلش دربدل دعاخوانی به وى بخشش داده شده و با او نکاح کرده است.

هشدار پولیس به شهروندان خارجی مقیم کابل

پولیس به شهروندان کشورهای خارجی مقیم کابل هشدار می دهد که بدون محافظ برای گشت و گذار از خانه هایشان خارج نشوند و همچنین ساختمان های محل سکونتشان باید خفاظت شده باشد.