کلیدواژه: اختراع

یک اختراع/ دو نقد/ دو پیشنهاد

شنیده شد که یکی از دانش‌آموزان یکی از لیسه‌های ولایت هرات، موفق به اختراع نوعی تانک شده که توپ آن قابلیت شلیک دارد. اولاً از این اختراع باید استقبال کرد و خوشحال بود و برای مخترع آن آرزوی توفیقات مزید را داشت.