کلیدواژه: احیای جنگل

کره جنوبی برای احیای جنگل ها در افغانستان کمک می کند

هیئتی از متخصصان کشور کوریای جنوبی /کره جنوبی در سفر به کابل، برای کمک به احیای جنگل ها در افغانستان قول همکاری دادند. متخصصان بخش جنگلداری کره جنوبی می‌گویند، با متخصصان افغان ، در طرحی برای احیای جنگل ها در افغانستان، کمک و همکاری می‌کنند. چین کی هون سفیر کره […]