کلیدواژه: احمد ولی کرزی

نیوریاک تایمز؛ کرزی سیاستمداری که زاهدانه زندگی می کند اما خانواده اش به ثروت عظیمی دست یافته است

کرزی در برابر حرص و طمع اعضای خانواده‌ی خود که فوق العاده ثروت‌مند شده‌اند، مدارا کرده است. او همچنان تقلب گسترده در انتخابات را که کمک کرد تا در قدرت بماند، نادیده گرفته است. کرزی به‌عنوان یک چهره‌ی متناقض ظاهر شده است، یک سیاست‌مدار ماهر که جامعه‌ی کاملا پیچیده‌ی افغانستان را بدون ثروت‌اندوزی متحد نگه داشته بود.