کلیدواژه: احمد فیصل بیگزاد

«فیصل بیگزاد» والی جدید بدخشان معرفی شد

در خبرنامه‌ی دفتر رسانه‌های اداره مستقل ارگان‌هاى محلى که روز دو شنبه، در سایت این اداره به نشر رسید، آمده است که پاسوال احمد فیصل بیگزاد داراى تحصیلات عالى و تجربه کافى می‌باشد.