کلیدواژه: احمد شاه ابدالی

فعالیت شرکت ترانسپورتی احمدشاه ابدالی در هرات به دلیل عدم رعایت قوانین ترافیکی متوقف شد

پس از حادثه مرگبار تصادف یکی از بس های شرکت مسافربری احمدشاه ابدالی در غرب کشور و کشته و زخمی شده ده ها تن در نتیجه این حادثه، امروز اعضای شورای ولایتی هرات فعالیت این شرکت ترانسپورتی را به دلیل رویداد مرگبار چند روز گذشته، متوقف کرده است.