کلیدواژه: احمد بهزاد

عزیز رویش خطاب به محمد محقق: شما آدم خوبی نیستید، شما ستمکارید و خدا ستمکاران را دوست ندارد

عزیز رویش عضو جنبش روشنایی و موسس لیسه معرفت به سخنرانی شب گذشته معاون دوم ریاست اجرایی محمد محقق واکنش نشان داد و گفت: اجازه دهید بگویم که شما آدم خوبی نیستید. شما ستم‌کارید و خدا ستم‌کاران را دوست ندارد. شما بیشتر از اینکه به دیگران ستم کنید، به خود ستم می‌کنید.