کلیدواژه: احمد ایشچی

سخنگوی حزب جنبش ملی: اظهارات ایشچی برای ترور شخصیت دوستم صورت گرفته است

بعد از اظهارات احمد ایشچی مبنی بر بدرفتاری افراد دوستم با وی، امروز بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی به رهبری دوستم با این اظهارات واکنش داد و گفت که اظهارات آقای ایشچی به هدف ترور شخصیت جنرال دوستم صورت گرفته است.

احمد ایشچی: محافظان معاون اول رئیس جمهور مرا لت و کوب و بعد برهنه ام کردند

احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مدعی است که معاون اول رئیس جمهوری افغانستان و محافظانش او را لت و کوب کرده‌اند، لباس‌هایش را در آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز می‌کنند.