کلیدواژه: احمد الأسیر

«احمد الأسیر» به روایت تصویر

پس از انتشار خبر دستگیری مبلغ سلفی تکفیری در لبنان، هنگام تلاش او برای فرار از این کشور، رسانه ها تصاویر مختلف و متفاوتی را از این تروریست تحت تعقیب منتشر کردند.