کلیدواژه: احمدزی

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواستار عدم مداخله در امور این کمیسیون شدند

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی با نام “اولویت‌های کاری کمیسیون‌های انتخاباتی و آگاهی‌دهی نهادهای جامعه مدنی در روند نظارت از انتخابات” گفتند که به کسی اجازه دخالت در استقلالیت انتخابات را نمی دهند.

ته ینج: حماقت است کسی با امکانات دولتی برای معاون اول رئیس جمهور خط و نشان بکشد

بعد از حضور ده ها نظامی ارتش و حضور نیروهای واکنش سریع در نزدیکی خانه و دفتر کار جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، و گزارش هایی مبنی بر اینکه خانه وی محاصره شده است، بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش به این گزارشات واکنش نشان داد و گفت که دروغها و شایعات اساس ندارد ، موظفین امنیتی ما وظیفه دارند بمنظور أمن و نظم در تمام نقاط شهر حضور داشته باشند، این حماقت جبران ناپذیر خواهد بود که کسی با امکانات حکومتی بمقام دوم و معمار نظام ، معاون اول و منتخب یک کشور خلاف قانون خط و نشان بکشد.