کلیدواژه: احمدزی

واکنش نمایندگان مجلس به برکناری رئیس کمیسیون انتخابات:

کمیسیون انتخابات نهاد شخصی رئیس جمهور نیست

بعد از برکناری نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون انتخابات، تعدادی از وکلای پارلمان با انتقاد از این تصمیم رئیس جمهور غنی می گویند که کمیسیون انتخابات نهاد شخصی رییس‌جمهور غنی نیست.

نجیب الله احمدزی: اگر زیر فشار ارگ می رفتم از وظیفه ام برکنار نمی شدم

نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات که عصر روز گذشته توسط فرمان رئیس جمهور غنی، از وظیفه اش برکنار شد، می گوید که برکناری اش از ریاست این کمیسیون توطئه ی ارگ است. این در حالیست وی قبل از برکناری از مقامش معاون دوم را رئیس جمهور را متهم کرده بود که کمیشنران این کمیسیون را به تحریک علیه وی، ترغیب کرده است.

مشاور اداره توزیع شناسنامه های برقی: توزیع این شناسنامه ها با درج قومیت و ملیت آغاز خواهد شد

اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید که رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس نمایند‌گان هیچ اثری بر کار این اداره نخواهد گذاشت، و این اداره طبق فرمان تقنینی رئیس جمهور توزیع این شناسنامه ها را آغاز خواهد کرد. در فرمان تقنینی رئیس جمهور قومیت و واژه افغان درج باید در این شناسنامه ها درج شود.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواستار عدم مداخله در امور این کمیسیون شدند

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی با نام “اولویت‌های کاری کمیسیون‌های انتخاباتی و آگاهی‌دهی نهادهای جامعه مدنی در روند نظارت از انتخابات” گفتند که به کسی اجازه دخالت در استقلالیت انتخابات را نمی دهند.

ته ینج: حماقت است کسی با امکانات دولتی برای معاون اول رئیس جمهور خط و نشان بکشد

بعد از حضور ده ها نظامی ارتش و حضور نیروهای واکنش سریع در نزدیکی خانه و دفتر کار جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، و گزارش هایی مبنی بر اینکه خانه وی محاصره شده است، بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش به این گزارشات واکنش نشان داد و گفت که دروغها و شایعات اساس ندارد ، موظفین امنیتی ما وظیفه دارند بمنظور أمن و نظم در تمام نقاط شهر حضور داشته باشند، این حماقت جبران ناپذیر خواهد بود که کسی با امکانات حکومتی بمقام دوم و معمار نظام ، معاون اول و منتخب یک کشور خلاف قانون خط و نشان بکشد.