کلیدواژه: احسن اقبال

وزیر داخله پاکستان: آمریکا مانع از بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان می شود

احسن اقبال وزیر داخله پاکستان ضمن انتقاد از آمریکا می گوید که واشنگتن از ما می خواهد تا مهاجران افغان را به کشورشان برنگردانیم.  وی گفت آمریکایی ها به دنبال این است که روند بازگشت مهاجران افغان به کشورشان به کندی انجام شود.

وزیر داخله پاکستان: به هرگونه عملیات آمریکا در خاک پاکستان پاسخ خواهیم داد

احسن اقبال وزیر داخله پاکستان خطاب به آمریکا هشدار داد که هرگونه عملیات یکجانبه آمریکا در خاک پاکستان خط قرمز اسلام آباد محسوب می شود و اسلام آباد به هرگونه عملیات یکجانبه آمریکا در خاک پاکستان جواب خواهد داد.